KARATE | LOVAGLÁS | ÍJÁSZAT | FUTSALCím : 4400 Nyíregyháza, Rózsa utca 19.
Telefon:l : +36 30 6918468
Ami fontos számunkra:
- legyen az karate, lovaglás, íjászat, vagy futball -
az hogy az egyesületünk szellemiségét ápolva minden tagunk szeressen a közösségünkbe járni, élvezzük amit csinálunk, és elégedetten menjünk haza.

SPORTFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS

Ezüst Csikó KHE sportfejlesztési támogatás jóváhagyó határozat 2018

Fejlesztési támogatás (SFPHPM01-24650/2018/MLSZ) 2018-2019

SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM KÉRELEM 2016 ÉVI JÓVÁHAGYÁSA

Sportfejlesztési program jóváhagyó határozat 2016 (letöltés)

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján 11.449.947 Ft elszámolandó összeget hagyott jóvá.

SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM JÓVÁHAGYÁSA

Sportfejlesztési program jóváhagyó határozat (letöltés)

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján 12.767.256 Ft elszámolandó összeget hagyott  jóvá.

EZÜSTCSIKÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET TAO SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015-16

Sportfejlesztési program 2016(letöltés)

Ezüstcsikó Közhasznú Egyesület Sportfejlesztési program 2015-16.(letöltés)


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK

EZÜSTCSIKÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET


Közhasznúsági Jelentés 2014

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

Lovaglás oktatása, harcművészet, karate oktatás, utánpótlás nevelés, felnőtt oktatás. Az egyesület kidolgozott egy 6 – 14 éves fiatalok szervezett formában történő lovaglásoktatásra szóló oktatási programot. Gyermek, felnőtt versenyeztetés kyokushin szakágban.

A magyar hagyományok, népszokások felelevenítésével őrizzük saját és külső környezetünk nemzeti intenditását

Közhasznú tevékenység megnevezése: sport tevékenység.

Köhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nyári lovas tábor keretében intenzív lovas oktató program keretében a lovagláson kívül a szabadidő hasznos eltöltésére törekedtünk a fiatalokkal. Kerékpározás, íjászat, kézműves foglalkozások, harcművészetis szerepelt a napközbeni tábor programjában. Éves szinten a kyokushin karate oktatása, utánpótlás nevelés, gyermek, serdülő, ifjú és junior korosztályban. Felnőtt korcsoport oktatása.Közhasznúsági jelentés 2013

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:

Lovaglás oktatása. Az egyesület kidolgozott egy 6 – 14 éves fiatalok szervezett formában történő lovaglásoktatásra szóló oktatási programot.

Közhasznú tevékenység megnevezése: sport tevékenység.

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nyári lovas tábor keretében intenzív lovas oktató program keretében a lovagláson kívül a szabadidő hasznos eltöltésére törekedtünk a fiatalokkal. Így a lovaglás mellett kerékpározás, jászat, kézműves foglalkozások, harcművészet szerepelt a napközbeni tábor programjában. A magyar hagyományok, népszokások felelevenítésével őrizzük saját és külső környezetünk nemzeti intendítását.

Közhasznúsági jelentés 2012

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

Lovaglás oktatása. Az egyesület kidolgozott egy 6 – 14 éves fiatalok szervezett formában történő lovaglásoktatására szóló oktatási programot.

Köhasznú tevékenység megnevezése: sport tevékenység

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nyári tábor keretében intenzív lovas oktató program keretében a lovagláson kivűl a szabadidő hasznos eltöltésére törekedtünk a fiatalokkal. Így a lovaglás mellett kerékpározás, íjászat, kézműves foglalkozások, harcművészet szerepelt a napközbeni tábor programjában. A magyar hagyományok, népszokások felelevenítésével őrizzük saját és külső környezetünk nemzeti intendítását.

Közhasznúsági jelentés 2011

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Egyesületünk aktív a lovaglásban, népszerűsítésében, ugyanakkor fontos közösségszervező, – építő szerepet is betölt a térségben. A lovaglással, mint eszközzel szeretnénk elérni, hogy az emberek különösen a fiatalok több időt töltsenek természetes környezetben és mozogjanak a szabadban, továbbá ismerjék meg a hagyományainkat. Ezt szolgálták 2011 évi programjaink

Lovaglás oktatása
Esélyegyenlőség javítása
Hagyományőrzés
Környezetvédelem
Közösségi élet
Egyesületünk 2011 évi célkitűzéseit sikeresen megvalósította.


LETÖLTÉSEK

Sportfejlesztési támogatás

Ezüst Csikó KHE sportfejlesztési támogatás jóváhagyó határozat 2018

Fejlesztési támogatás (SFPHPM01-24650/2018/MLSZ) 2018-2019


Sportfejlesztési program


Ezüst Csikó KHE sportfejlesztési támogatás jóváhagyó határozat 2016

Ezüst Csikó KHE sportfejlesztési támogatás kérelem 2016

Ezüst Csikó KHE TAO jóváhagyó határozat 2015-16

Ezust Csikó KHE TAO sportfejlesztesi program 2015-16

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznusagi jelentes_2014

Közhasznusagi jelentes_2013

Közhasznusagi jelentes_2012

Közhasznusagi jelentes_2011